• ajuda@registrelaboral.cat

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Tribunal de Justícia de la Unió Europea
El 14 de maig de 2019 es va publicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el registre de la jornada.La sentència citada estableix que els estats membres han d'imposar els impresaris l'obligació d'implantar un sistema objectiu, fiable i accessible que permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador. Així doncs, el Tribunal...
Continuar llegint

L'obligació de registrar la jornada

L'obligació de registrar la jornada
A partir del 12 de maig de 2019 és obligatori que totes les empreses registrin la jornada dels seus treballadors, en virtut del Real decret llei 8/2019, de 12 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, que va modificar l'article 34 de l'Estatut dels treballadors, afegint l'apartat 9: L'empresa garantitzarà el registre diari de...
Continuar llegint

Novetats sobre el registre de jornada

Novetats sobre el registre de jornada
El dia 4 de desembre de 2015 la Sala de lo Social de l’Audiència Nacional va dictar sentència número 301/2015 en la que es va declarar l’obligació de Bankia d’establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla, que permetés comprovar l’adequat compliment dels horaris pactats. Arran d’aquesta sentència, es va dictar una...
Continuar llegint

Com actuar davant d’una inspecció

Com actuar davant d’una inspecció
Els inspectors de treball acostumen a presentar-se a les empreses sense previ avís, tenint l’empresari, o en el seu cas, el representant, l’obligació de facilitar la informació i documentació exigida. En cas contrari, podrien sancionar a l’empresa per obstrucció a la tasca inspectora. De fet, la seva visita pot ser deguda a un accident de treball que ha succeït els dies anteriors -ja...
Continuar llegint

Sectors amb més risc de tenir una inspecció

Sectors amb més risc de tenir una inspecció
Si be ja hem anat dient que totes les empreses tenen l’obligació de registrar la jornada dels seus treballadors (tant a temps parcial com els contractats a jornada completa), la Inspecció de Treball prioritzarà la seva actuació en determinats sectors seguint principalment dos criteris: El primer criteri és actuar en aquelles empreses que tenen entre quatre i cinquanta treballadors. I el segon...
Continuar llegint

Incompliment del registre de la jornada

Incompliment del registre de la jornada
La tasca dels Inspectors de Treball és vetllar pel compliment de la normativa en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals. Així doncs, en cas d’una inspecció, us requeriran l’entrega d’un document que acrediti que heu realitzat un control de la jornada de tots els treballadors. Per tant, aquelles empreses que optin per no registrar la jornada, o quan aquesta es...
Continuar llegint

Tipus de registre

Tipus de registre
Una forma de registrar la jornada seria instal·lant un fitxer a l’empresa. D’aquesta manera, quan els treballadors entrin i surtin aniran al fitxer i, ja sigui amb una targeta o amb l’empremta dactilar, quedaran registrats. Aquest és un registre que s’acostuma a utilitzar a les empreses amb un gran volum de treballadors, on disposen de diversos fitxers, per tant, el seu cost en adquisició i...
Continuar llegint

El registre de la jornada

El registre de la jornada
Registrar la jornada consisteix a deixar constància de la jornada que realitzen els treballadors d’una empresa. El registre s’ha de fer obligatòriament per part de totes les empreses, -incloent els treballadors autònoms que tenen un o més treballadors a càrrec- qualsevol que sigui la seva activitat, sigui quin sigui el número de treballadors que tingui, el tipus de contracte celebrat...
Continuar llegint

Benvinguda

Benvinguda
Benvinguts al blog de Registrelaboral.cat. L’objectiu principal d’aquest blog és facilitar als nostres lectors la informació necessària sobre el registre de la jornada de treball i mantenir-vos actualitzats de totes les novetats. També podeu fer les consultes que considereu oportunes i intentarem resoldre els dubtes que tingueu al respecte. Com ja sabeu, l’any 2013 es va establir...
Continuar llegint