• ajuda@registrelaboral.cat

Benvinguda

Benvinguda

Benvinguts al blog de Registrelaboral.cat. L’objectiu principal d’aquest blog és facilitar als nostres lectors la informació necessària sobre el registre de la jornada de treball i mantenir-vos actualitzats de totes les novetats. També podeu fer les consultes que considereu oportunes i intentarem resoldre els dubtes que tingueu al respecte.

Com ja sabeu, l’any 2013 es va establir l’obligació per part de les empreses de registrar la jornada laboral dels treballadors a temps parcial, amb l’entrada en vigor del Real Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre.

S’afegeix l’obligació de registrar dia a dia la jornada dels treballadors a temps parcial. Lliurant còpia al treballador juntament amb el rebut de salaris del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries. Aquesta obligació no serà d’aplicació en les relacions laborals especials del servei de la llar. Real Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre

Com a novetat, mitjançant Instrucció de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 3/2016 s’amplia l’obligació de registrar la jornada a tots els treballadors –tant els contractats a temps parcial com a temps complet, amb independència de si aquests últims fan o no hores extres-. La finalitat d’aquesta Instrucció no és altra que intensificar el control i evitar, per tant, que se superin els límits de la jornada màxima i d’hores extraordinàries, i en el seu cas, l’adequada remuneració i cotització de les mateixes.

 

A la pròxima publicació us donarem més detalls sobre el registre de la jornada laboral i el seu contingut.

10 Comentaris

Deixa el teu comentari