• ajuda@registrelaboral.cat

Com actuar davant d’una inspecció

Com actuar davant d’una inspecció

Els inspectors de treball acostumen a presentar-se a les empreses sense previ avís, tenint l’empresari, o en el seu cas, el representant, l’obligació de facilitar la informació i documentació exigida. En cas contrari, podrien sancionar a l’empresa per obstrucció a la tasca inspectora.

De fet, la seva visita pot ser deguda a un accident de treball que ha succeït els dies anteriors -ja sigui lleu, greu o molt greu- o una visita rutinària. En tot cas, us poden demanar els contractes de treball, les nòmines, el pla de prevenció de riscos laborals,... i com a novetat, el registre de la jornada de tots els treballadors assalariats.

S’ha de dur un registre de la jornada de tots els treballadors, tant si aquests estan contractats a jornada completa o a temps parcial, amb contractes temporals o indefinits. Així mateix, un aspecte important a mencionar és que encara que no facin hores extraordinàries o complementàries –els que tenen un contracte a temps parcial - continua existint aquesta obligació. Doncs be, l’inspector/a de treball us pot demanar, i ho farà, que en aquell mateix moment li faciliteu el registre de la jornada del mes en curs. No servirà dir que no es pot entregar en aquell moment donat que el registre el té una tercera persona i que no es troba al centre de treball, que el fa una empresa externa i no disposen d’aquesta informació,...

Per tant, tant si no esteu registrant la jornada per considerar que és poc probable que tingueu una inspecció o perquè no sabeu com fer-ho o be ho esteu fent però manipulant el seu contingut, us poden sancionar!

És molt important que el contingut del registre i la realitat coincideixin, que es faci diàriament que al finalitzar el mes s’entregui una còpia al treballador juntament amb la seva nòmina i que els resum mensuals es conservin per part de l’empresari durant un període de quatre anys.

Depèn de l’activitat de l’empresa pot ser més o menys fàcil dur un registre de la jornada dels treballadors, és per això que a la pròxima publicació us explicarem de forma més detallada el sistema que hem creat a Registrelaboral, ja que és vàlid per qualsevol empresa, sigui de l’activitat que sigui, inclòs aquells treballadors que no presten els seus serveis de forma permanent al centre de treball, com és el cas, per exemple, dels comercials o conductors.

2 Comentaris

Deixa el teu comentari