• ajuda@registrelaboral.cat

El registre de la jornada

El registre de la jornada

Registrar la jornada consisteix a deixar constància de la jornada que realitzen els treballadors d’una empresa.

El registre s’ha de fer obligatòriament per part de totes les empreses, -incloent els treballadors autònoms que tenen un o més treballadors a càrrec- qualsevol que sigui la seva activitat, sigui quin sigui el número de treballadors que tingui, el tipus de contracte celebrat –indefinits o temporals-, si són treballadors a temps parcial o a jornada completa i si fan o no hores extraordinàries o complementàries.

L’empresa ha de registrar DIÀRIAMENT la jornada de tots els treballadors, on hi ha de fer constar en tot cas: l’identitat de cada treballador, l’hora d’entrada i de sortida de cada un, i en cas de jornada partida, ambdues entrades i sortides.  

No existeix un model o tipus de registre obligatori, per tant, l’empresa pot escollir lliurement el que més li convingui, sempre i quan sigui un mitjà vàlid que permeti registrar la jornada de forma permanent i objectiva, és a dir, que no es pugui manipular.

A la pròxima publicació us explicarem les diferents maneres de registrar la jornada.

Deixa el teu comentari