• ajuda@registrelaboral.cat

Tipus de registre

Tipus de registre

Una forma de registrar la jornada seria instal·lant un fitxer a l’empresa. D’aquesta manera, quan els treballadors entrin i surtin aniran al fitxer i, ja sigui amb una targeta o amb l’empremta dactilar, quedaran registrats. Aquest és un registre que s’acostuma a utilitzar a les empreses amb un gran volum de treballadors, on disposen de diversos fitxers, per tant, el seu cost en adquisició i manteniment pot resultar elevat per les petites empreses.    

Un model completament diferent de l’anterior seria el registre en suport paper. En aquest cas, l’empresari tindria una plantilla on diàriament el treballador hauria d’escriure l’hora d’entrada i de sortida –podeu descarregar un exemple vàlid aquí-. Ara be, l’inconvenient principal d’aquest mètode és que el registre es fa en un simple paper que es pot perdre fàcilment, embrutar, estripar o inclús podríem dir que és relativament fàcil la seva manipulació.

I un tercer model és el que us oferim nosaltres: a través del mòbil. La forma és molt senzilla: Cada treballador només haurà de disposar d’un mòbil amb connexió a Internet. Nosaltres proporcionarem a cada un dels treballadors un usuari i una contrasenya que hauran d’escriure a l’entrar i al sortir de l’empresa. D’aquesta manera, l’horari d’entrada i de sortida del personal quedarà registrada diàriament a una base de dades que d’acord amb la posició GPS resulta infalible.  

Com us hem anat dient anteriorment, és molt important que el registre de la jornada es faci diàriament i que es garanteixi la fiabilitat i la invariabilitat de les dades, en cas contrari si tinguéssiu una inspecció de treball us podrien sancionar, tal i com us ho explicarem a la pròxima publicació.

Deixa el teu comentari