• ajuda@registrelaboral.cat

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El 14 de maig de 2019 es va publicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
sobre el registre de la jornada.La sentència citada estableix que els estats membres han
d'imposar els impresaris l'obligació d'implantar un sistema objectiu, fiable i accessible que
permeti computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador.
Així doncs, el Tribunal ratifica el registre de la jornada implantat com a obligatori per part del
Gobern espanyol des del 12 de maig.


La finalitat d'aquest registre no és altra que controlar que el 100% de les hores realitzades pels
treballadors siguin declarades i, per tant, cotitzades, ja que segons el Tribunal, el treballador
ha de ser considerat la part feble de la relació laboral, de manera que és necessari impedir que
l'empresari pugui imposar una restricció dels seus drets.


En definitiva, totes les empreses, sense excepció han de registrar obligatòriament i diàriament
la jornada de tots els seus treballadors. A dia d'avui no existeix un model oficial de fer-ho, per
tant, es pot fer en format paper i/o mitjançant sistemes digitals o, en el seu cas, ambdos
sistemes. Cal tenir present, però, que en tot cas s'ha de garantir la fiabilitat de les dades i que
no es puguin modificar ni manipular amb posterioritat tant pel treballador com per
l'empresari.

2 Comentaris

Deixa el teu comentari